ประเทศไทยมีสถานที่ที่มีความสมบูรณ์ทางธรรมชาติอยู่มากมายหลายแห่ง ซึ่งในประเทศไทยก็มีอุทยานที่มีความอุดมสมบูรณ์ทางธรรมชาติอยู่เป็นร้อยๆแห่งเลย ซึ่งก็ได้มีการแบ่งประเภทของอุทยานแห่งชาติออกเป็น 2 ประเภท ได้แก่ อุทยานแห่งชาติทางบก และอุทยานแห่งชาติทางทะเล สำหรับการที่เราจะเข้าไปเที่ยวในอุทยานธรรมชาติ เราก็จะต้องปฏิบัติตามกฎของอุทยานอย่างเคร่งครัด เพื่อเป็นการรักษาความอุดมสมบูรณ์ของธรรมชาติ ให้ระบบนิเวศน์ของผืนป่าและสัตว์ที่อาศัยอยู่ในอุทยานได้มีชีวิตดำรงต่อไป วันนี้เราก็มีเรื่องของ ข้อควรรู้ก่อนเที่ยวอุทยานแห่งชาติ มาให้ทุกคนได้เตรียมตัวในการไปเที่ยวอุทยาน

ข้อควรรู้ก่อนเที่ยวอุทยานแห่งชาติ

ข้อควรรู้ก่อนเที่ยวอุทยานแห่งชาติ

ใครที่มีแพลนเดินทางที่จะไปท่องเที่ยวที่อุทยาน สำคัญอย่างมากเลยคือเราจะต้องศึกษาถึง ข้อควรรู้ก่อนเที่ยวอุทยานแห่งชาติ เป็นสิ่งที่จะทำให้เราได้ท่องเที่ยวได้อย่างไม่เป็นการทำลายธรรมชาติไปอย่างที่เราไม่รู้ตัว เพราะถ้าเราไม่รู้ถึงกฏระเบียบของการเที่ยวอุทยาน ก็อาจจะทำให้เราทำในสิ่งที่ไม่สมควร และอาจจะทำให้เกิดผลเสียกับอุทยานอีกด้วย เพราะฉะนั้นเมื่อเราได้รู้ถึงกฏระเบียบต่างๆแล้ว เราก็ต้องปฏิบัติตามด้วย และถ้าเราพบเห็นใครที่ทำผิดกฏระเบียบของอุทยาน เราอาจจะสามารถที่จะเข้าไปตักเตือนพวกเขาได้ ถือว่าเป็นการช่วยให้ธรรมชาติในอุทยานได้คงอยู่ต่อไปอย่างสวยงาม โดยไม่ถูกทำลายจากฝีมือของมนุษย์

อย่างแรกเลยที่เราจะต้องปฏิบัติก็คือ ก่อนไปยังอุทยานแห่งชาติแต่ละแห่ง เราต้องศึกษากฎระเบียบและข้อปฏิบัติตนของแต่ละอุทยานแห่งชาติให้ดี และปฏิบัติตนตามข้อกำหนดอย่างเคร่งครัด อย่างเช่น อุทยานแห่งชาติแต่ละแห่งเปิดปิดเวลาไหน ช่วงเวลาไหนที่เป็นช่วงเวลาที่อันตรายต่อการเที่ยวอุทยานแห่งชาติของที่นั้นๆ ซึ่งเราก็ควรที่จะหลีกเลี่ยงไปในเวลาที่อันตราย และเมื่อเราได้เข้าไปในอุทยานแล้ว เราควรเดินชมธรรมชาติตามเส้นทางที่อุทยานแห่งชาติกำหนดไว้เท่านั้นเพื่อความปลอดภัย ไม่ควรออกไปนอกเส้นทางที่เขาไม่ได้กำหนดไว้ อาจจะทำให้หลงทางหรือเจอสัตว์อันตรายต่างๆได้

นอกจากนั้นเราก็ห้ามเด็ดต้นไม้ ดอกไม้ ปะการัง นำสัตว์บก สัตว์ทะเล หรือสิ่งใดๆ ที่อาศัยอยู่ในอุทยานแห่งชาติออกมานอกพื้นที่เด็ดขาด ถ้าเราทำผิดกฏข้อนี้ถือว่าเป็นการทำลายธรรมชาติที่สวยงามเป็นอย่างมาก เวลาไปสถานที่ธรรมชาติเราอาจจะเก็บความสวยงามได้จากการถ่ายรูปแทนก็ได้ นอกจากนั้นห้ามก่อไฟในอุทยานแห่งชาติเพราะอาจเกิดไฟไหม้ป่าได้ ในกรณีที่นอนค้างในอุทยานแห่งชาติและต้องการจุดไฟสำหรับประกอบอาหาร ควรใช้เตาเดินป่าโดยเฉพาะ และจุดไฟในบริเวณที่อุทยานแห่งชาติกำหนดไว้ให้เท่านั้น เพราะถ้าเกิดไฟไหม้อาจจะก่อให้เกิดความเสียหายอย่างมากเลยทีเดียว

และเราจะต้องไม่ส่งเสียงดังเป็นการรบกวนนักท่องเที่ยวท่านอื่นๆ รวมถึงไม่ส่งเสียงดังรบกวนสัตว์ภายในพื้นที่อุทยานแห่งชาติด การไปอุทยานเราไม่ควรพกอาวุธ ปืน และไม่จับสัตว์หรือฆ่าสัตว์ในอุทยานแห่งชาติเด็ดขาด เราจะต้องรักษาความสะอาดโดยการไม่ทิ้งขยะภายในอุทยานแห่งชาติ หรือหากเห็นขยะก็ควรเก็บออกมาทิ้งภายนอก และไม่นำสุราหรือของมึนเมาเข้าไปในอุทยานแห่งชาติ เราต้องมีความเคารพธรรมชาติและสัตว์ที่อาศัยอยู่ในอุทยานแห่งชาติ เหมือนที่สิ่งเหล่านี้เคารพเรา และห้ามขีดเขียน ปิดประกาศ หรือทำสัญลักษณ์ใดๆ ที่เป็นการทำลายธรรมชาติ สุดท้ายหากพบความผิดปกติไม่ว่ากรณีใดๆ ควรแจ้งเจ้าหน้าที่อุทยานแห่งชาติทันที

รูเล็ต | สนับสนุน