อุทยานหลวงราชพฤกษ์

ที่นี่เป็นอุทยานที่มีการก่อตั้งงานมหกรรมพืชสวนโลก ซึ่งต้องบอกเลยว่ามันตั้งอยู่ที่จังหวัดเชียงใหม่และพื้นที่ของงานประมาณ 468 ไร่ และไม่เพียงแค่นั้นมันยังเป็นงานที่ได้รับประสบความสำเร็จอย่างมาก มีนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติให้ความสนใจ และได้รับการตอบรับมาเป็นอย่างดี ซึ่งที่นี่ที่อุทยานหลวงราชพฤกษ์เป็นสถานที่ที่ใช้ในการศึกษา และพัฒนาพร้อมทั้งยังเป็นแหล่งเรียนรู้พืชประเภทต่างๆ รวมทั้งยังเป็นสถานที่ท่องเที่ยวให้กับนักท่องเที่ยว ไม่เพียงแค่นั้นที่นี่ยังเป็นสถานที่ให้ความรู้พร้อมทั้งสถานวิจัย และพัฒนาพื้นที่ที่ได้ชื่อว่า อุทยานหลวงราชพฤกษ์ ก็มาจากหม่อมเจ้าภีศเดช รัชนี องค์ประธานมูลนิธิโครงการหลวง แล้วมันก็ได้ใช้ถูกจัดงานมหกรรมพืชสวนโลก

และที่นี่ไม่เพียงแต่คุณจะได้รับชมความงามของธรรมชาติ และดอกไม้นานาพันธุ์เท่านั้นที่นี่จะเป็นที่จดจำของคุณอย่างแน่นอน เพราะว่ามันมีสถาปัตยกรรมที่เป็นสิ่งสำคัญทางวัฒนธรรมที่มีความสวยงามอยู่ด้วยนั่นก็คือ ” หอคำหลวง ” สมัยก่อนมันถูกใช้ชื่อว่าสวนเฉลิมพระเกียรติราชพฤกษ์แล้ว จึงเปลี่ยนมาเป็นสวนพฤกษศาสตร์ขนาดใหญ่อยู่ที่เชียงใหม่ที่นี่มีพืชพันธุ์หลากหลายสายพันธุ์ พันธุ์ไม้ที่นำมาจัดแสดงนั้นมีอยู่หลากหลายชนิดแล้วยังมีนิทรรศการต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นทางด้านการเกษตรเพื่อที่จะได้ให้ประชาชน หรือนักศึกษาได้มีความรู้มากยิ่งขึ้นเกี่ยวกับการเกษตรและก็ทำเพื่อการศึกษาและวิจัย ที่นี่มีสวนให้ท่านเลือกชมถึง 19 ส่วนแต่ละส่วนจะเป็นทั้งภาครัฐและเอกชนที่มีการร่วมกันจัดขึ้นมา ตลาดสวนก็มีเอกลักษณ์ที่แตกต่างกัน 

ไม่เพียงเท่านั้นยังมีพื้นที่ที่เป็นอาคารโลกแมลงซึ่งมันเป็นศูนย์การเรียนรู้ที่มีความสวยงาม และน่ามหัศจรรย์เป็นอย่างมากเราจะได้พบเจอกับความสวยงามของแมลงต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นผีเสื้อพร้อมทั้งพฤติกรรมต่างๆของแมลงสำหรับคนที่ไม่ค่อยชอบก็น่าจะควรเลี่ยง แต่มันก็เป็นสถานที่ให้ความรู้และน่าศึกษาเป็นอย่างยิ่ง มันเป็นสถานที่ให้ความรู้เกี่ยวกับแมลงรวมทั้งมึงจะได้รู้เกี่ยวกับวิถีชีวิตต่างๆ ของมันและมันก็ยังมีเวลาที่น่าสนใจก็คือ 8:00 นถึง 11:00 นจะเป็นช่วงเวลาที่น่าเข้าชมที่สุด เพราะว่าจะมีผีเสื้อบินไปมาเยอะมากมาย แต่ไม่เพียงแค่นั้นยังมีสวนเกษตรทฤษฎีใหม่เพื่อให้ประชาชนทุกคนหรือนักท่องเที่ยวได้เรียนรู้กับการเกษตรที่เป็นการใช้ชีวิตแบบพอเพียง และยังมีมุมไว้สำหรับถ่ายภาพสวยๆ ให้กับคนที่ชอบถ่ายรูปอีกด้วย

แต่ละโซนใน อุทยานหลวงราชพฤกษ์

อุทยานหลวงราชพฤกษ์
  • เพื่อความสุขของประชาชนชาวสยาม ที่นี่จะเป็นการจัดแสดงภาพของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ซึ่งแต่ละภาพเป็นภาพที่มีความทรงจำที่ประทับใจรวมถึงการเสด็จเยี่ยมราษฎรตามสถานที่ต่างๆ ในประเทศไทยที่นี่เป็นการจัดแสดงภาพอิริยาบถต่างๆ ของพระองค์
  • จิตรลดาสู่ประชาชนเดินสยาม ที่นี่จะนำเสนออริยบทต่างๆ ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวสิ่งที่นำเสนอก็คือ สิ่งที่พระองค์ท่านได้ทำในส่วนต่างๆ ที่อยู่ในโครงการของพระองค์เองที่สวนจิตรลดา อย่างเช่น ปลานิล นาข้าวทดลอง เป็นต้น
  • น้ำพระทัยช่วยเหลือชาวสยาม ส่วนใหญ่แล้วการจัดแสดงของโซนนี้จะเป็นเกี่ยวกับแหล่งน้ำและการเกษตร เพราะว่าพระองค์ท่านได้ทำสิ่งต่างๆ เพื่อช่วยเหลือเกษตรกรไม่ว่าจะเป็นปัญหาเรื่องการระบายน้ำ หรือการพบเจอกับสภาวะแห้งแล้งเพื่อเป็นการบรรเทาทุกข์ให้แก่ราษฎรจึงได้ทำงานอย่างหนัก 
  • ดินดีทำให้พืชผลงาม ในโซนนี้จะเป็นโซนที่เกี่ยวกับการอนุรักษ์ โดยการที่ไม่ลอกหน้าดินและมุ่งรักษาทรัพยากรดินมุ่งเน้น ไปทางแนวอนุรักษ์โดยใช้วิธีการแกล้งดิน เพื่อจะได้ลดการพังทลายของหน้าดินด้วยเช่นการนำพืชอย่างเช่น หญ้าแฝกนำไปปลูกในบริเวณแนวดินเพื่อกันดินถล่ม และเป็นการอนุรักษ์ดินและน้ำด้วยมันเป็นเหมือนกำแพงในการอนุรักษณ์สิ่งต่างๆ พร้อมทั้งยังช่วยปรับปรุงสภาพแวดล้อม โดยรอบได้เป็นอย่างดีอีกด้วย
  • ปลูกป่าไม้เพื่อชีวิต เป็นพระราชดำริเพียง 3 ประการเท่านั้น แต่มันกลับให้คุณประโยชน์ถึง 4 ประการซึ่งต้องบอกเลยว่ามันเป็นประโยชน์มากมีทั้งการ ปลูกป่าเปียก การปลูกป่าโดยไม่ต้องปลูกการปลูกป่าในที่สูง และการปลูกป่าในใจมันเป็นสิ่งที่สามารถเลือกประโยชน์กันได้เป็นอย่างดี
  • กำจัดต้นฝิ่นเพื่อชีวิตราษฎร ตั้งแต่ในสมัยก่อนด้วยความเป็นอยู่ของชาวเขาที่มีการปลูกต้นที่เป็นสิ่งเสพติด ซึ่งได้มีพระราชดำรัสเพื่อความเป็นอยู่ของชีวิตชาวเขาให้ดีมากยิ่งขึ้น จึงมีการจัดโครงการหลวงเพื่อส่งเสริมขจัดปัญหายาเสพติดพร้อมทั้งใช้ปลูกพืชที่มีประโยชน์ทดแทนสิ่งที่เรียกว่ายาเสพติด และมันจะเป็นตัวช่วยรักษาป่าและในอนาคตจะมีประโยชน์และยั่งยืนอย่างแน่นอน
  • เพิ่มความรู้ให้กับเกษตรกร เป็นพระราชดำริที่จะช่วยให้เกษตรกรนั้นมีความรู้ความสามารถ และสามารถพัฒนาตนเองได้ไม่ว่าจะอยู่ในภูมิภาคไหนก็ตาม ที่นี่เป็นเหมือนพิพิธภัณฑ์ธรรมชาติที่มีชีวิตและใช้ในการทดลองวิจัยในสิ่งต่างๆ เพื่อแก้ปัญหาและหาแนวทางพัฒนาที่จะสามารถทำมันได้อย่างยั่งยืน
  • ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง มันเป็นเศรษฐกิจทฤษฎีแนวใหม่ที่ในปัจจุบันก็มีคนได้นำไปใช้ และมันก็สามารถทำได้จริงมันเป็นเหมือนบทสรุปของโครงการทั้งหมด ที่พระองค์ท่านได้ทำมาสิ่งที่ทรงห่วงใยราษฎรตลอดเวลาระยะเวลาที่ท่านทรงงานมาตลอดเป็นเวลา 60 ปี และเพื่อประโยชน์สุขของราษฎรจะได้มีชีวิตที่ดีขึ้นมีความพอเพียง
  • นิทรรศการปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ในโซนนี้เป็นโซนการแสดงในรูปแบบของวีดีทัศน์โดยใช้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ซึ่งมันสามารถนำมาประยุกต์ใช้ได้กับทุกอย่างในชีวิตประจำวัน ซึ่งมันจะทำให้ชีวิตของทุกคนนั้นมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นรวมทั้งมันจะนำความสำเร็จมาสู่ทุกคน ซึ่งต้องบอกเลยว่าท่านเป็นกษัตริย์ที่เป็นนักการเกษตรที่มีความเก่งมีความยิ่งใหญ่คนหนึ่งของโลก สิ่งที่พระองค์ท่านได้ทำมาทั้งชีวิตก็เพื่อที่จะให้ราษฎรของท่านมีการใช้วิถีชีวิตแบบยั่งยืน