You are currently viewing อุทยานแห่งชาติต้องปฏิบัติตัวอย่างไร

อุทยานแห่งชาติต้องปฏิบัติตัวอย่างไร

นอกจากการ ดูหนังผ่านเว็บไซต์ อยู่แต่ที่บ้านแล้ว การได้ไปท่องเที่ยวสถานที่ธรรมชาติก็เป็นอีกหนึ่งทางที่สามารถทำให้เราได้ผ่อนคลายกับชีวิตที่เหนื่อยล้าได้ ซึ่งการท่องเที่ยวหนึ่งในนั้นนั่นคือ การเที่ยวอุทยานซึ่งในเมืองไทยมีอุทยานแห่งชาติจำนวนมากหลายที่ ทั้งทางทะเล ป่าไม้ น้ำตก รวมทั้งภูเขา เพื่อจะได้ดูแลปกป้องรักษาธรรมชาติ ให้อยู่ในความสมบูรณ์ คงความงามอยู่เสมอ ดังนั้น นักเดินทางที่ไปเยือน จำเป็นต้องปฏิบัติตามคำแนะนำของทางอุทยานแห่งชาติอย่างเคร่งครัด เราจึงได้นำข้อมูลการปฏิบัติตน สำหรับการท่องเที่ยว อุทยานแห่งชาติ มาให้ทุกคนได้ทราบกัน

ข้อควรปฏิบัติ ในการท่องเที่ยว อุทยานแห่งชาติ

1. ต้องปฏิบัติตนตามกฏระเบียบของทางอุทยานฯ ที่กำหนดไว้อย่างเคร่งครัด

2. ดูแลรักษาความสะอาดและสภาพธรรมชาติให้คงความสวยงามตามธรรมชาติมากที่สุด

3. ควรจะเคารพสิทธิ์คนอื่นในการเข้าไปใช้พื้นที่ธรรมชาติร่วมกัน

4. ไม่ส่งเสียงดัง อันจะเป็นการรบกวนคนอื่นหรือรบกวนชีวิตความเป็นอยู่ของสัตว์ป่า

5. การเดินป่าศึกษาธรรมชาติควรจะเดินตามทางที่กำหนดไว้ ไม่ควรเดินออกนอกทางเดินถาวร ซึ่งอาจจะไปเหยียบย่ำพืชพรรณหรือสัตว์เล็กๆ

6. ห้ามเก็บ หรือนำออก หรือทำการใดๆก็ตามที่จะเกิดอันตรายต่อสภาพของก้อนหิน พืชพรรณ และ สัตว์ป่า ในเขตอุทยานฯ

7. ห้ามนำสัตว์เลี้ยงเข้าไปในเขตอุทยานฯ เพราะเหตุว่าบางครั้งอาจจะเป็นการนำโรคเข้าไปแพร่ในธรรมชาติหรือตรงกันข้าม ก็อาจจะรับโรคติดต่อจากสัตว์ป่าภายในออกมา

8. ไม่ควรจุดไฟในอุทยานฯ เนื่องจากว่าการก่อไฟจะต้องใช้ฟืนในธรรมชาติและก่อเกิดมลภาวะ ตอนนี้มีเตาน้ำมัน เตาแก๊สสารพัดประโยชน์ขนาดพกพา สามารถใช้การได้ดีและไม่ทำลายธรรมชาติ หรือหากจะต้องก่อกองไฟจริงๆควรจะก่อในพื้นที่ที่อุทยานฯ กำหนด และก็ดับให้เรียบร้อย

9. ไม่ควรนำสิ่งที่จะทำให้เกิดขยะเข้าไปในอุทยานฯ ตัวอย่างเช่น ถุงพลาสติก กล่องโฟม ขวด กระป๋อง ถ้าหากนำเข้าไปต้องเก็บคืนออกมาให้มากที่สุด

10. เมื่อพบเจอการกระทำผิดกฏระเบียบอุทยานฯ หรือความประพฤติปฏิบัติอันเป็นผลกระทบต่อธรรมชาติ ให้แจ้งเจ้าหน้าที่อุทยานฯ เพื่อดำเนินต่อไป

11. ไม่ควรนำสุราและของมึนเมาไปดื่มในอุทยานฯ เนื่องจากนับว่าเป็นความเสี่ยงที่จะเกิดปัญหาทะเลาะวิวาทได้

12. ร่วมกันดูแล หรือชักชวนให้เพื่อนฝูง หรือเพื่อนร่วมทาง ช่วยเหลือกันดูเแลรักษาธรรมชาติ