You are currently viewing แนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง

แนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง

  • Post author:
  • Post category:Blog

หลายคนคงทราบกันดีว่า มันเป็นแนวคิดที่มาจากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว แล้วมันก็เป็นแนวคิดที่สามารถทำได้จริงสามารถนำไปใช้ประโยชน์ และต่อยอดได้โดยเราจะเห็นว่าในสมัยนี้เป็นยุคของความคิดสร้างสรรค์ ซึ่งโดยส่วนใหญ่แล้วคนที่มักจะทำเกษตรแนวพอเพียงนั้น บางคนก็เป็นถึงดอกเตอร์เป็นคนที่เบื่อกับการใช้ชีวิตกับการทำงานที่มีความยุ่งวุ่นวาย จึงได้พาตัวเองออกมาพัฒนาเพื่อให้เกิดความยั่งยืนและสิ่งที่เรียกว่าพอเพียงมันเป็นการดำเนินชีวิตบนทางแบบสายกลาง ซึ่งต้องบอกเลยว่ามันจะสร้างความสุขให้กับคุณได้อย่างแน่นอนโดยหลัก 3 ประการที่มีเลยก็คือความพอประมาณมีเหตุผลและภูมิคุ้มกันที่ดี

ความพอประมาณ

ความพอประมาณนั้นมันจะเป็นสิ่งที่สร้างให้คุณมีการดำรงชีวิตได้ง่ายมากยิ่งขึ้น เพราะการรู้ว่ารายได้ของเราได้เท่าไหร่ และเราใช้แค่พอประมาณใช้แค่พอจ่ายไม่ใช้จนเกินตัว ซึ่งมันจะทำให้คุณนั้นมีความสุขกับการใช้ชีวิตไม่ต้องดิ้นรนหาเงินมาจ่ายค่านู่นค่านี่มากจนเกินไป เพราะแนวคิดของเกษตรพอเพียงจะเป็นระบบที่หมุนวนอยู่ภายในไร่ โดยที่ไม่ต้องใช้เงินเสียกับค่าใช้จ่ายภายนอกสักเท่าไหร่นัก และมันยังเป็นแนวคิดที่ทำให้เหมาะสมกับความเป็นอยู่และสามารถดูแลตนเองและครอบครัวได้

การมีเหตุผล

เป็นอีกสิ่งหนึ่งที่มีความสำคัญมากต่อการทำอะไรก็แล้วแต่ ทุกอย่างจำเป็นที่จะต้องใช้เหตุผลในการคิดวิเคราะห์และแยกแยะ การดำรงชีวิตของเราในแต่ละวันก็มีการที่จะต้องตัดสินใจในสิ่งต่างๆ อยู่ตลอดเวลาและทุกวันซึ่งการตัดสินใจที่ดี มันก็ควรจะตั้งอยู่ในความเป็นเหตุเป็นผลควรไตร่ตรอง ไม่ควรที่จะรับปากส่งๆซึ่งควรจะผ่านการคิดพิจารณาอย่างรอบคอบ โดยไม่ใช้อารมณ์เป็นหลัก

ภูมิคุ้มกันที่ดี

คำว่าภูมิคุ้มกันที่ดีในที่นี้ไม่ใช่หมายถึงภูมิคุ้มกันความเจ็บป่วย แต่เป็นภูมิคุ้มกันที่ดีเราต้องเตรียมตัวรับกับความเปลี่ยนแปลงของโลก ที่มีการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลาไม่ว่าจะฝนจะน้ำท่วม ซึ่งอากาศอาจจะไม่ได้เลือกอำนวยต่อเราทั้งปี ในการทำการเกษตรรวมทั้งมีคู่แข่งอยู่มากมายการเลิกจ้างตามบริษัทต่างๆ ทุกอย่างมีความไม่แน่นอน ดังนั้นเราจะต้องรู้จักพึ่งพาตนเองให้ได้มากที่สุดอย่าหวังพึ่งคนอื่น และอย่าใช้ชีวิตอย่างประมาทจงเตรียมแผนสองไว้เสมอ เพื่อรองรับกับสถานการณ์ที่จะเกิดขึ้นมันจะเป็นตัวช่วยในการลดความเสี่ยงให้กับคุณได้เป็นอย่างดี


byshroud