ข้อควรรู้ก่อนเที่ยวอุทยานแห่งชาติ

  • Post author:
  • Post category:Blog

ประเทศไทยมีสถานที่ที่มีความสมบูรณ์ทางธรรมชาติอยู่มากมายหลายแห่ง ซึ่งในประเทศไทยก็มีอุทยานที่มีความอุดมสมบูรณ์ทางธรรมชาติอยู่เป็นร้อยๆแห่งเลย ซึ่งก็ได้มีการแบ่งประเภทของอุทยานแห่งชาติออกเป็น 2 ประเภท ได้แก่ อุทยานแห่งชาติทางบก และอุทยานแห่งชาติทางทะเล สำหรับการที่เราจะเข้าไปเที่ยวในอุทยานธรรมชาติ เราก็จะต้องปฏิบัติตามกฎของอุทยานอย่างเคร่งครัด เพื่อเป็นการรักษาความอุดมสมบูรณ์ของธรรมชาติ ให้ระบบนิเวศน์ของผืนป่าและสัตว์ที่อาศัยอยู่ในอุทยานได้มีชีวิตดำรงต่อไป วันนี้เราก็มีเรื่องของ ข้อควรรู้ก่อนเที่ยวอุทยานแห่งชาติ มาให้ทุกคนได้เตรียมตัวในการไปเที่ยวอุทยาน ข้อควรรู้ก่อนเที่ยวอุทยานแห่งชาติ ใครที่มีแพลนเดินทางที่จะไปท่องเที่ยวที่อุทยาน สำคัญอย่างมากเลยคือเราจะต้องศึกษาถึง ข้อควรรู้ก่อนเที่ยวอุทยานแห่งชาติ เป็นสิ่งที่จะทำให้เราได้ท่องเที่ยวได้อย่างไม่เป็นการทำลายธรรมชาติไปอย่างที่เราไม่รู้ตัว เพราะถ้าเราไม่รู้ถึงกฏระเบียบของการเที่ยวอุทยาน ก็อาจจะทำให้เราทำในสิ่งที่ไม่สมควร และอาจจะทำให้เกิดผลเสียกับอุทยานอีกด้วย เพราะฉะนั้นเมื่อเราได้รู้ถึงกฏระเบียบต่างๆแล้ว เราก็ต้องปฏิบัติตามด้วย และถ้าเราพบเห็นใครที่ทำผิดกฏระเบียบของอุทยาน เราอาจจะสามารถที่จะเข้าไปตักเตือนพวกเขาได้ ถือว่าเป็นการช่วยให้ธรรมชาติในอุทยานได้คงอยู่ต่อไปอย่างสวยงาม โดยไม่ถูกทำลายจากฝีมือของมนุษย์ อย่างแรกเลยที่เราจะต้องปฏิบัติก็คือ…

Continue Readingข้อควรรู้ก่อนเที่ยวอุทยานแห่งชาติ